Schůze Spolku je zrušena

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že Taneční konzervatoř Brno se rozhodla uspořádat třídní schůzky v on-line podobě z důvodu obavy před rozšířením nákazy variantou omicron, rozhodli jsme se rovněž neohrožovat naše děti a pedagogy a z tohoto důvodu rušíme termín členské schůze, která se měla konat dne 26. 1. 2022. Činíme tak i proto, že pravidla pro konání schůzí […]

Hovorové hodiny 26. 1. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé pandemické situaci budou hovorové hodiny 26. 1. 2021 probíhat přes stránky www.skolaonline.cz. V případě zájmu můžete příslušným pedagogům napsat prostřednictvím těchto stránek a domluvit se s nimi na formě konzultace.

Informace k testování z MŠMT

naleznete v tomto souboru (klikněte)

Testování

Vážení rodiče, milí žáci, s nástupem do školy v pondělí 3. 1. 2022 se nově váží mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týkají testování žáků: 1) v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede […]

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás nečekaně opustil dlouholetý pedagog, kolega, laskavý kamarád pan Vlastimil Lejsek, který celoživotně zasvětil svůj profesní život Taneční konzervatoři Brno jako korepetitor a pedagog klavíru.

Krásné Vánoce

Pohodové vánoční svátky a vše nej v novém roce 2022!!!

Velmi důležité!

Vzhledem k velmi přísným pravidlům vstupu do budov JD je nutné 2× týdně podstoupit antigenní test v testovacích centrech (nestačí samotest). Tuto informaci jsme obdrželi od vedení ND Brno dne 27. 11.  Žádáme rodiče všech účinkujících  dětí v Louskáčkovi, aby se neprodleně přihlásili kdekoliv na antigenní test, který je nutný podstoupit do pondělní zkoušky. Všechna […]

představení Broučci – AKTUALIZOVANÉ podmínky vpuštění do sálu

veškeré aktuální informace naleznete zde (klikněte)

Talentové zkoušky

proběhnou 24. 1. a 25. 1. 2022 mezi 10 a 14 hodinou, přihlášky zasílejte do konce listopadu 2021, těšíme se na Vás více informací o talentových zkouškách naleznete zde (klikněte)

třídní schůzky proběhnou online

proběhnou  8. 11. 2021 online s třídními pedagogy