Absolventský koncert se koná 23.6. 2024 v 19.00 hod. v Mahenově divadle. prodej vstupenek zde: https://online.colosseum.eu/ndbrno/standard/Hall/Index/2798670/d9HgpZe6pXppBB513KRyig_rov__rov__xcodex_AGA1gFbU4wie42KNKxBb9WroqrRA1UDnWuGAlg__?

Studenti Taneční konzervatoře Brno se ve dnech 29.5.-1.6.2024  zúčastnili projektu Taneční most Leipzig-Brno a pod choreografickým vedením Montserrat León měli možnost vystoupit v Internationales Choreografisches Zentrum Leipzig. (Pod vedením pedagogů H. Gallinové a I.Musilové protančili doslova všemi ulicemi Lipska).

 Žákyně 7. ročníku oboru SOT vystoupily v  projektu „Nesnesitelná lehkost zhřešit“,  který se dne 22.5. 2024 uskutečnil ve spolupráci s VŠMU (magisterská choreografie Nely Ruskové), v divadle SLUK.  Odměnou jim byl velký potlesk.

  18.5. 2024 – vystoupení žáků v rámci Brněnské muzejní noci na Krajském úřadě Jihomoravského kraje