DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Na této stránce naleznete potřebné důležité dokumenty ke stažení.

Dokumenty:

– Školní řád Taneční konzervatoře Brno, příspěvkové organizace

– Dodatek ke Školnímu řádu Taneční konzervatoře Brno, příspěvkové organizace

– Vyhláška 306/2022 sb.

– Úřední deska Taneční konzervatoře Brno, příspěvkové organizace

– Školní vzdělávací program
(plné znění je k nahlédnutí v ředitelně školy)

– Propustka z vyučování

– Žádost o uvolnění z vyučování

– Oznamování protiprávního jednání

– Smlouva o poskytnutí daru

– Přihláška TK Brno  

 

kód oboru je: 82-46-P/01  

Dokumenty - Domov mládeže

– Řád domova mládeže

– Provozní řád domova mládeže


– Přihláška do domova mládeže

logo Taneční konzervatoře Brno

– logo Taneční konzervatoře Brno ke stažení

Popis loga 

Tančící postava – vyjadřuje zaměření školy na klasický balet, který je nosným učebním programem školy
Zlatá barva postavy – klasický balet je vrcholem tanečního umění a stejně jako zlato nepodléhá času
Dynamická spirála a postava v pohybu – balet je plný pohybu a energie, stejně jako mladí lidé, kteří propadnou baletu 
Stříbrná barva spirály – symbol pro mládí a modernost 
Grafické provedení – škola vychovává mládež a proto chce být moderní a mladá 
Text Taneční konzervatoř Brno – název školy jednoznačně identifikuje konzervatoř

Logo vzniklo ze studentské soutěže, jejímž vítězem se stal Martin Burda.