MATURITA

  • 11. 4. 8.00 písemná práce z ČJ
  • 12. 4. 8.00 písemná práce z AJ
  • 28. 4. praktická maturita z tanečních předmětů
  • 2. 5. 13.30 didaktický test z AJ
  • 3. 5. 8.00 didaktický test z ČJ
  • 15. – 21. 5. svatý maturitní týden
  • 22. – 23. 5. ústní maturita
  • 24. 5. komisionální zkoušky ČJ + AJ (v případě nevykonané maturity)

– informace k maturitní zkoušce

Pročtěte si informace a procvičte didaktické testy, které se nacházejí na:

Český jazyk a literatura:

– seznam literárních děl

Anglický jazyk:

- maturitní témata k ústní zkoušce