MATURITA

  • x. x. 8.00 písemná práce z ČJ
  • x. x. 8.00 písemná práce z AJ
  • x. x. praktická maturita z tanečních předmětů
  • x. x. 13.30 didaktický test z AJ
  • x. x. 8.00 didaktický test z ČJ
  • x. – x. x. svatý maturitní týden
  • x. – x. x. ústní maturita
  • x. x. komisionální zkoušky ČJ + AJ (v případě nevykonané maturity)

– informace k maturitní zkoušce

Pročtěte si informace a procvičte didaktické testy, které se nacházejí na:

Český jazyk a literatura:

– seznam literárních děl

Anglický jazyk:

- maturitní témata k ústní zkoušce