INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Přihlášky se přijímají do konce listopadu daného kalendářního roku. Talentové zkoušky probíhají v lednu následujícího kalendářního roku.

Přihlášku k talentovým zkouškám naleznete v Dokumentech. Kód oboru je: 82-46-P/01

Předpoklady pro studium

baletní a taneční příprava nebo hra na klavír nejsou podmínkou přijetí 

Organizace a kritéria k přijímacím zkouškám

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky, skládá ze 3 částí

1 část: 
• Tělesná stavba a proporcionalita s ohledem na fyziologické a estetické požadavky tanečního oboru: optimální postava (nutností je štíhlá postava, u dívek až křehký vzhled menší a střední výšky): stavba DK; stavba trupu; stavba ramen a krku; velikost a poměr hlavy k ostatnímu tělu a scénický výraz obličeje; stavba chodidla s ohledem na tanec na špičkách;
• Základní fyzické dispozice pro tanec: vytočení kyčel, kloubů; rozsah DK; stav a pružnost páteře; velikost nártu;

Hodnotí 5 členná komise. Bodové hodnocení od nejlepšího k nejhoršímu 5 – 0. V každé disciplíně se vypočítává průměrný bodový zisk (součet bodů udělených všemi členy komise, dělený počtem členů komise).

Pokud uchazeč získá v kterékoliv disciplíně průměr 2,50 a nižší, uchazeč do další části talentové zkoušky NEPOSTUPUJE.

Maximální počet zprůměrovaných bodů v 1. části je 50.

 

2. část:  
• Podrobnější a hlubší prověřování a porovnání fyzických dispozic a další předpoklady pro studium tanečního oboru: vytočení pasivně a aktivně; dégagé (rozsah DK) pasivně i aktivně; flexibilita páteře všemi směry; typ a velikost nártu (= propnutí chodidla) bez zátěže i při zatížení DK; skok na místě i do prostoru; taneční kroky a vazba; jednoduchá akrobacie; improvizace na hudbu; herecká etuda; celkový dojem scénického vzhledu; průběžně se posuzuje do hodnocení koordinace pohybu, muzikálnost, tanečnost, představivost, přizpůsobivost, rychlé chápání zadaného úkolu.

Tato 2. část probíhá s hudebním doprovodem.

Hodnotí 5 členná komise. Bodové hodnocení od nejlepšího k nejhoršímu 5 – 0. V každé disciplíně se vypočítává průměrný bodový zisk (součet bodů udělených všemi členy komise, dělený počtem členů komise).

Pokud uchazeč získá v kterékoliv disciplíně průměr 2,50 a nižší, uchazeč do další části talentové zkoušky NEPOSTUPUJE.

Maximální počet zprůměrovaných bodů za celou 2. část je 50.

 

3. část  
• Hudební předpoklady; smysl pro rytmus; hudební sluch (případně schopnost intonace); rozlišení sudého a lichého taktu; základní orientace v hudbě (na úrovni znalostí za ZŠ);
– Všeobecný kulturní přehled;
– Zájem o tanec;
– Poslední vysvědčení;

Hodnotí 5 členná komise. Bodové hodnocení mimo vysvědčení od nejlepšího k nejhoršímu 3 – 0. V každé disciplíně mimo vysvědčení se vypočítává průměrný bodový zisk (součet bodů udělených všemi členy komise, dělený počtem členů komise).

Pokud uchazeč v kterékoliv disciplíně (mimo vysvědčení) získá průměr 1,50 a nižší, uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí a NEMŮŽE BÝT PŘIJAT.

U vysvědčení je bodový zisk při průměru
1,00 – 1,39 = 2 body
1,40 – 1,70 = 1 bod
1,71 a výše = 0 bodů

Maximální počet způměrovaných bodů a bodů za vysvědčení za celou 3. část je 20 (18 + 2).

Součet bodů ze všech částí talentové zkoušky u těch uchazečů, kteří úspěšně prošli všemi 3. částmi talentové zkoušky, určí pořadí uchazečů.

Vzhledem ke skutečnosti, že může být přijato pouze 40 uchazečů, bude přijato v pořadí prvních 40 s nejvyšším bodovým ziskem.

Způsob ukončení studia

Studium je ukončeno maturitními a absolventskými zkouškami, kde žáci získávají střední odborné a vyšší odborné vzdělání. Maturita a absolutorium dává studentům možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách tanečního, dramatického, filologického a filosofického zaměření.