ŠKOLNÍ JÍDELNA

Žák se přihlašuje ke stravování odevzdáním vyplněné přihlášky na stravování, podepsané zákonným zástupcem. Přihlášku ke stravování, stravovací řád a informace o alergenech naleznete v podmenu „Stravování“.

Cenu stravy od 1. 9. 2023 naleznete zde (klikněte).

Bankovní účet školní jídelny TK Brno pro platbu stravného je:

131-2462370267/0100

Objednání a odhlášení stravy zde:

Informace o školním stravování :

Odhlašování stravy:

Odhlašování stravy musí být provedeno do 12.00 h předešlého dne. V případě nemoci týž den do 8:00 hod. telefonicky na č. 548 520 828 nebo osobně v kanceláři vedoucí školní kuchyně.
První den nemoci je možné si oběd vyzvednout.
Obědy do jídlonosičů se vydávají v době od 11:30 do 11:45 h.

 

Důležité upozornění!

Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. je možné odebírat dotovanou stravu pouze v případě, že je dítě přítomno na výuce.
V případě nemoci je povinností rodičů stravování odhlásit.
Pokud tak neučiní, musí uhradit plnou cenu stravného od 2. dne nepřítomnosti žáka ve škole a to i v případě, že stravu z nejrůznějších důvodů neodebere.

Výdej obědů je prováděn použitím čipu za úplatu. Při ztrátě je nutné zakoupit nový.

Způsoby platby :

Inkasním příkazem. Je nutné zřídit povolení k inkasu u vaší banky (přímo v bance nebo sami přes internetové bankovnictví vaší banky) číslo účtu školy:

131-2462370267/0100

 

Další platba bude provedena v měsíci říjen za září. Stravné se hradí zpětně a to vždy za skutečné stravovací dny.

Jistina u končících strávníků bude v průběhu prázdnin poukázána na jejich účet . O ostatních studentů bude jistina převedena do dalšího školního roku.

Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě!

Jídelníček školní jídelny (kód 0531) zde:

Kontakty:

Jana Mahdalová

Vedoucí stravovacího provozu