INFORMACE O STUDIU

Taneční konzervatoř poskytuje bezplatné osmileté souběžné odborné a všeobecné vzdělání. 

         Odborné umělecké vzdělání připraví absolventy ke kvalifikovanému uplatnění v profesi tanečního umělce, umělecko-pedagogické vzdělání v profesi tanečního pedagoga a všeobecné vzdělání dotváří jejich připravenost ke studiu vysoké školy. 

         Všeobecné vzdělání získávají studenti z celé oblasti kultury a studují I. – VIII. ročník angličtinu a od III. ročníku souběžně francouzštinu. Studium je ukončeno maturitními a absolventskými zkouškami, kde žáci získávají střední odborné a vyšší odborné vzdělání. Maturita a absolutorium dává studentům možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách tanečního, dramatického, filologického a filosofického zaměření. 

Informace pro uchazeče o studium

UČEBNÍ PLÁN

I. – IV. ročník

se obsahově shoduje s 6. – 9. třídou ZŠ, avšak navíc je zde 10 hodin týdně klasického tance, 2 hodiny týdně taneční gymnastiky, dále 1 hodina koncertní a scénické praxe, 2 hodiny lidového tance a klavír.
Pokud žák vykoná úspěšně na konci IV. ročníku zkoušky z odborných tanečních předmětů, postoupí do V. ročníku.

V. – VIII. ročník

zde již převážuje výuka tanečních předmětů: klasický tanec, moderní tanec, lidový tanec, koncertní a scénická praxe, tanec s partnerem, dějiny tance a baletu, dále dějiny kultury, anatomie a fyziologie, líčení, předměty pedagogického minima: pedagogika, psychologie, didaktika, metodiky klasického tance, moderního tance, lidového tance a taneční gymnastiky, které umožňují absolventům zařadit se i mezi kvalifikované učitele tance v základních uměleckých školách. Ze všeobecně vzdělávacích předmětů zde zůstává český jazyk, angličtina, francouzský jazyk, občanská nauka a historicko-estetický seminář, informatika.