ZAMĚSTNANCI TANEČNÍ KONZERVATOŘE BRNO

Vedení školy

Mgr. Jana Lepoldová

statutární zástupkyně ředitele

MgA. Iva Musilová

zástupkyně ředitele pro obor tanec

Hana Kuběnová

sekretariát, studijní oddělení

Systém školního poradenství

Mgr. Jana Jarrarová

školní metodik prevence

Mgr. Jana Lepoldová

výchovný poradce

Provozní zaměstnanci

Marika Petlachová

mzdová účetní, hospodářka, personalistka

Jana Mahdalová

vedoucí jídelny

Pedagogové všeobecně vzdělávacích předmětů

Mgr. Barbora Verbová

vedoucí všeobecně vzdělávacích předmětů

Pedagogové tanečních a pedagogických předmětů

MgA. Iva Musilová

vedoucí tanečního oboru

Pedagogové klavíru a korepetitoři

Mgr. Bohdana Lunerová

vedoucí hudebního oboru

Domov mládeže

Mgr. Hana Vomlelová

vedoucí vychovatelka