Studenti Taneční konzervatoře Brno se ve dnech 29.5.-1.6.2024  zúčastnili projektu Taneční most Leipzig-Brno a pod choreografickým vedením Montserrat León měli možnost vystoupit v Internationales Choreografisches Zentrum Leipzig. (Pod vedením pedagogů H. Gallinové a I.Musilové protančili doslova všemi ulicemi Lipska).