OPATŘENÍ MŠMT na dny 26. října a 27. října 2020

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. Celé znění opatření naleznete zde.

uzavření 2. ročníku TK Brno

z rozhodnutí Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně došlo k uzavření 2. ročníku TK Brno, s účinností ode dne ústního vyhlášení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 8. 10. 2020 do odvolání. Celé znění rozhodnutí je zde.

uzavření praktické výuky studentů TK Brno

z rozhodnutí Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně došlo k uzavření praktické výuky (taneční předměty) studentů TK Brno, s účinností ode dne ústního vyhlášení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 8. 10. 2020 do odvolání. Celé znění rozhodnutí je zde.

Ředitelské volno 2. a 9. 10. 2020

Oznamujeme, že 2. a 9.10.2020 je vyhlášeno ředitelské volno v souladu s §24 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění. Důvodem pro vyhlášení je uvolnění učeben a dalších prostor školy pro zajištění krajských a senátních voleb. V tyto dny jsou všichni žáci stravující se ve školní jídelně odhlášeni.

Ředitelské volno 25. září 2020

Oznamuji, že na den 25. září 2020 vyhlašuji ředitelské volno (dle doporučení ministra zdravotnictví ze dne 22. 9. 2020). Na den volna jsou všichni žáci stravující se ve školní jídelně odhlášeni. Mgr. Zdeněk Kárný ředitel školy

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 18. 9. 2020

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 najdete zde

Nasazené roušky i v průběhu vyučování

Od pátku 18.9.2020 je povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách školy, a to i v průběhu vyučování ve třídách.

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 naleznete zde Algoritmus testování metodou PCR naleznete zde Management respiračních onemocnění naleznete zde

METODICKÝ POKYN K JEDNOTNÉMU POSTUPU KHS PRO NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY VE ŠKOLÁCH

metodický pokyn najdete zde

Mimořádné opatření

Návštěvy školy zákonnými zástupci žáků a ostatních dospělých osob budou omezeny na minimum. Pokud to bude možné, uskutečněte návštěvu po předchozí domluvě se zaměstnanci školy. Při pobytu ve škole musí mít příchozí osoby roušku nebo jiný ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest. Vzhledem ke zvýšenému riziku přenosu choroby Covid 19, zejména pak s ohledem na […]