Změna rozvrhu

V úterý 6.6. končí výuka celé třídě po zkouškách z SOT

Změna rozvrhu

Pondělí 22.5. Skupina A konec vyučování 15.20 Skupina B podle rozvrhu Úterý 23.5.   Skupina A podle rozvrhu Skupina B  konec vyučování 15.20

VYV

17.5.  VYV  odučena 28.4 Konec výuky 16.15. 22.5. a 23.5. bude VYV v 11.50 24.5. a 31.5.  Konec výuky 16.15.

LIT

V pondělí 15.5. a v úterý 16.5. mají vždy obě skupiny LID – příprava na koncert

Pondělí 17.4.

V pondělí 17.4. končí vyučování ve 13.30 V 16.00 Třídní schůzky

Změna rozvrhu

ČTVRTEK 16.25 PRI odpadá KONEC VÝUKY 16.15 PÁTEK 8.00 KLT 10.00 GENERÁLKA Všichni se dívají  na druhou polovinu Oběd ODCHOD DOMŮ