Změna vyučování

Středa 8.11.

8.00, 8.55 CJL,16.25 ROV   ODPADÁ

začátek vyučování 10.00

konec vyučování 16.15