Změna rozvrhu

úterý 28.6. 2022: 8.55 – cca 13.00  – vycházka s kávou a zmrzlinou středa 29.6. 2022: 8.55 – cca 13.00 – úklid třídy, šaten, učebnice, 10.00 KLT,… čtvrtek 30.6. 2022: 8.55 – cca 9.30 – rozdávání výročních vysvědčení Pěkné prázdniny!

Změna rozvrhu

Ve středu 22.6. 2022 začíná výuka v 8.55. DTB odpadá, místo DTB je FRJ. M. Eftimiadisová

Změna rozvrhu

V úterý 21.6. 2022 končí výuka ve 14.25. M. Eftimiadisová

Změna rozvrhu

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 končí výuka ve 13.30, místo TAP je SOT. M. Eftimiadisová

V pátek 10. června 2022 začíná výuka v 8.55. M. Eftimiadisová

změna rozvrhu

Změny rozvrhu: 1.června: 8.55 – 17.10, 2. června – konec výuky v 15.20, 3. června – konec výuky 13.30. M. Eftimiadisová

změna výuky

Ve čtvrtek 19.5. 2022 začíná vyučování v 8.55. M. Eftimiadisová

Třídní schůzky

Třídní schůzky rodičů žáků 5. ročníku dne 11. dubna 2022 se kvůli nemoci třídní učitelky nekonají. Informace u ostatních pedagogů samozřejmě možné jsou. PhDr. M. Eftimiadisová

COVID

Ve třídě se vyskytuje onemocnění covid. Kontrolujte si prosím svůj zdravotní stav a chovejte se ohleduplně a obezřetně ke svému okolí. M. Eftimiadisová

změna rozvrhu

Ve středu dne 26. 1. 2022 končí výuka ve 13.30. M. Eftimiadisová