změna rozvrhu

Ve středu 25.10. končí výuka pro  studentky oboru  SOT v 15.20. M. Eftimiadisová