Výuka IKT

pondělí – 8:00 hod. – IKT skupinka (prof. Beňová) 

8:55 hod. – začátek výuky skupinka (prof. Šutorková), dívky z internátu se dívají od 8:00  – 8:45 hod. na KLT, sál č. 2 (prof. Šutorková)

čtvrtek – 8:00 hod. – IKT skupinka (prof. Šutorková) 

8:55 hod. – začátek výuky skupinka (prof. Beňová), dívky z internátu se dívají od 8:00  – 8:45 hod. na KLT, sál č. 2 (prof. Šutorková)