Mobilní telefony

Z nařízení vedení školy je zakázáno používat během výuky, včetně přestávek, mobilní telefony. Mobilní telefon lze použít pouze se souhlasem vyučujícího v rámci výuky. Toto nařízení bude vloženo do Školního řádu po podpisu všech členů Rady školy. Prosím o respektování tohoto nařízení. Děkuji za pochopení K. Šutorková  

Výuka IKT

pondělí – 8:00 hod. – IKT skupinka (prof. Beňová)  8:55 hod. – začátek výuky skupinka (prof. Šutorková), dívky z internátu se dívají od 8:00  – 8:45 hod. na KLT, sál č. 2 (prof. Šutorková) čtvrtek – 8:00 hod. – IKT skupinka (prof. Šutorková)  8:55 hod. – začátek výuky skupinka (prof. Beňová), dívky z internátu se […]