Mobilní telefony

Z nařízení vedení školy je zakázáno používat během výuky, včetně přestávek, mobilní telefony.

Mobilní telefon lze použít pouze se souhlasem vyučujícího v rámci výuky.

Toto nařízení bude vloženo do Školního řádu po podpisu všech členů Rady školy.

Prosím o respektování tohoto nařízení.

Děkuji za pochopení

K. Šutorková