SPOLEK Taneční konzervatoře Brno

Spolek je dobrovolné občanské sdružení, sdružující zástupce dětí v Taneční konzervatoři Brno.

 

Základní cíle:

– seznamovat rodiče a širokou veřejnost s činností TK Brno jako vzdělávací instituce

– seznamovat s úlohou rodičů při naplňování programu TK Brno

– přispívat TK Brno dobrovolnou pomocí (zejména finanční) svých členů (členské příspěvky) materiálními i finančními prostředky při zajišťování činnosti školy a při propagaci tanečních soutěží

– aktivně se podílet v oblasti volnočasových aktivit dětí

Příspěvek:

– příspěvek v roce 2021/2022 na 1 žáka školy činí 900 Kč

– zasílejte na účet u České spořitelny číslo: 6174329399/0800

– u platby uveďte jméno a příjmení žáka

Dokumenty:

– POZVÁNKA na členskou schůzi 26. ledna 2022 v 15.30 hodin

– rozpočet Spolku 2021/2022

– hospodaření Spolku 2020/2021

– hospodaření Spolku 2019/2020

–změna bankovního účtu

– zpráva ze schůze Spolku 4. 11. 2019

– rozpočet Spolku 2019/2020

– hospodaření Spolku 2018/2019

– zpráva ze schůze Spolku 12. 11. 2018

– rozpočet Spolku 2018/2019

– hospodaření Spolku 2017/2018

– rozpočet Spolku 2017/2018

– hospodaření Spolku 2016/2017

– rozpočet Spolku 2016/2017

– zpráva ze schůze Spolku 13. 11. 2017

– Stanovy Spolku TK Brno

– zpráva ze schůze Spolku 7. 11. 2016

Kontakty:

Vladimír Tesař

předseda

Magdaléna Bergmanová Říhošková

hospodář

Monika Tesařová

revize