INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

více informací naleznete zde

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

týkající se ochranných prostředků dýchacích cest najdete zde

Informace k prezenční výuce

Informace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odboru školství ” Podle vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy nelze předpokládat připravované zahájení prezenční výuky na středních školách dříve než 3. 3 .2021. Pokud se dozvíme něco nového, budeme Vás informovat.”

upravené rozvrhy od 1. 2. 2021

do rozvrhů byly přidány hodiny KLT, aktuální rozvrhy najdete (jak jste zvyklí) výše

Výsledné známky za 1. pololetí

naleznete ve Školeonline po kliknutí na Hodnocení -> Výpisy hodnocení -> Hodnocení žáka/studenta známky jsou v posledním sloupečku označeném Uz.

rozvrhy od 4. 1. 2021

vracíme se k online rozvrhům, které platily na podzim 2020. Platné rozvrhy se vám zobrazují v horní části třídních stránek.

rozvrh 7.12. -11.12.

rozvrh najdete zde

organizace výuky od 7. 11. 2020

organizace výuky od 30. 11. 2020

16.11. 2020 Ředitelské volno