rozvrh tanečních předmětů od 17. 5.

rozvrh najdete zde

Rozvrh praktické výuky od 10. 5.

rozvrh naleznete zde

Rozvrh tanečních předmětů od 3. 5. 2021

rozvrh (POZOR jsou zde změny proti rozvrhu platnému v tomto týdnu) platný od 3. 5. naleznete zde

Kopírování

Dne 30. 4. 2021 končí možnost bezplatného kopírování v kanceláři školy. Od pondělí 3. 5. 2021 si mohou žáci v případě potřeby kopírovat sami na chodbě školy! Po zaplacení částky, minimálně 200,- Kč, u účetní pí Rozikové, v kanceláři školy žák obdrží kód, který mu umožní kopírování. Hodnota jedné okopírované stránky je 1,- Kč. Platnost […]

!!!Vstup do budovy školy!!!

v pondělí a čtvrtek se vstupuje spodním (zadním) vchodem v úterý, středu a pátek se vstupuje hlavním vchodem

Rozvrh praktické výuky od 26. 4.

najdete v v tomto souboru

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

více informací naleznete zde

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

týkající se ochranných prostředků dýchacích cest najdete zde

Informace k prezenční výuce

Informace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odboru školství ” Podle vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy nelze předpokládat připravované zahájení prezenční výuky na středních školách dříve než 3. 3 .2021. Pokud se dozvíme něco nového, budeme Vás informovat.”

upravené rozvrhy od 1. 2. 2021

do rozvrhů byly přidány hodiny KLT, aktuální rozvrhy najdete (jak jste zvyklí) výše