INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

více informací naleznete zde

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

týkající se ochranných prostředků dýchacích cest najdete zde

Informace k prezenční výuce

Informace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje – odboru školství ” Podle vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy nelze předpokládat připravované zahájení prezenční výuky na středních školách dříve než 3. 3 .2021. Pokud se dozvíme něco nového, budeme Vás informovat.”

upravené rozvrhy od 1. 2. 2021

do rozvrhů byly přidány hodiny KLT, aktuální rozvrhy najdete (jak jste zvyklí) výše

Výsledné známky za 1. pololetí

naleznete ve Školeonline po kliknutí na Hodnocení -> Výpisy hodnocení -> Hodnocení žáka/studenta známky jsou v posledním sloupečku označeném Uz.

Pololetní vysvědčení

28. 1. 2021 – pololetní známky budou k nahlédnutí na stránkách “škola online” Návod k nahlédnutí najdete na stránkách školy. Výpis vysvědčení žáci obdrží po návratu do školy až budou znovu otevřeny.

Pololetní prázdniny

29. 1. 2021 – Pololetní prázdniny (tento den neprobíhá distanční výuka)

rozvrhy od 4. 1. 2021

vracíme se k online rozvrhům, které platily na podzim 2020. Platné rozvrhy se vám zobrazují v horní části třídních stránek.

Organizace výuky od 4. 1. 2021

V případě – PES 3 od 4. 1. 2021 – bude probíhat rotační výuka 1.A a 2. ročník – distanční výuka (rotační), výuka bude probíhat online synchronně- tedy přes Google Meet a to v době podle rozvrhu platného od 1. 9. 2020 1.B a 3. ročník – výuka ve škole podle rozvrhu V případě – PES […]

Krásné svátky

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2021!!!