Dne 15.4. 2024 se bude konat:

schůzka Rady školy v 15.30 hod.

schůzka Rodičů a přátel Taneční konzervatoře Brno v 15.30 hod.

třídní schůzky v 16.00 hod.