Přijímací talentové zkoušky

Ve dnech 22.1. a 23.1. 2024 proběhne na TK Brno I.kolo přijímacích talentových zkoušek.