Přednáška na TK Brno

Dne 11.12.2023 proběhla v 7. a 8. ročníku přednáška studentů FF Univerzity Palackého v Olomouci o možnostech studia po ukončení TK Brno.