Obědy

mají přihlášeny všichni studenti IV., VI., VII., VIII. roč. od 4. 9. Pokud o obědy nemají zájem je třeba obědy odhlásit.

– 4. 9. se oběd vydává od 10 hod

– od 5. 9. se chodí na obědy podle platných rozvrhů tříd

studenti účastnící se adaptačního pobytu (I.A, I.B, II, III., V. roč.) mají obědy odhlášeny