Elektronická žákovská knížka

byla nastavena na nový školní rok a od 11. 9. 2019 do ní mohou pedagogové zadávat známky.

Máte-li (studenti, rodiče) problém s přístupem do EŽK stavte se za M. Havlíčkem do kabinetu nebo napište email na adresu: havlicek@tkbrno.cz