Elektronické žákovské knížky

Byly spuštěny elektronické žákovské knížky (EŽK): (odkaz ke vstupu do EŽK je na úvodní straně webových stránek školy):

  • žáci získají přihlašovací údaje od svých třídních pedagogů
  • rodičům byly přihlašovací údaje rozeslány e-mailem (jako odesílatel je uveden: Mailova sluzba Edupage.org a v předmětu zprávy je: Edupage – Přihlášení)

Doporučujeme podívat se na video návod ovládání EŽK, který je přístupný po přihlášení se do EŽK. K přístupu do EŽK je možné využít i mobilní aplikaci.

Pokud rodičům nepřišel email s přístupovými údaji, prosím, kontaktujte M. Havlíčka na e-mailu: havlicek@tkbrno.cz