Elektronické žákovské knížky

Byly spuštěny elektronické žákovské knížky (EŽK): (odkaz ke vstupu do EŽK je na úvodní straně webových stránek školy): žáci získají přihlašovací údaje od svých třídních pedagogů rodičům byly přihlašovací údaje rozeslány e-mailem (jako odesílatel je uveden: Mailova sluzba Edupage.org a v předmětu zprávy je: Edupage – Přihlášení) Doporučujeme podívat se na video návod ovládání EŽK, který je […]