Jeden den …

/video/oskole.mp4 video z jednoho běžného dne na TK Brno