Hovorové hodiny

Připomínám, že 26.1. byly zrušeny hovorové hodiny. O způsobu volby do Spolku TK Brno budete informováni. Pokud chcete s nějakým pedagogem mluvit, nejlepší cesta je přes školu online a smluvit si formu setkání nebo tf hovoru Pokud chcete mluvit se mnou, napište mi a můžeme se spojit přes už známý google meet.  

Schůze Spolku je zrušena

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že Taneční konzervatoř Brno se rozhodla uspořádat třídní schůzky v on-line podobě z důvodu obavy před rozšířením nákazy variantou omicron, rozhodli jsme se rovněž neohrožovat naše děti a pedagogy a z tohoto důvodu rušíme termín členské schůze, která se měla konat dne 26. 1. 2022. Činíme tak i proto, že pravidla pro konání schůzí […]

Hovorové hodiny 26. 1. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé pandemické situaci budou hovorové hodiny 26. 1. 2021 probíhat přes stránky www.skolaonline.cz. V případě zájmu můžete příslušným pedagogům napsat prostřednictvím těchto stránek a domluvit se s nimi na formě konzultace.

rozvrh platný 24. a 25. 1. 2022 z důvodu talentových zkoušek

Změna vyučování

úterý     18.1.          konec vyučování v 14.15   středa    19.1.         FYZ  11.50 místo oběda LIT 12.45  normálně PRI, ZEM   odpadá konec výuky 13.30  +  oběd NA  ZÁKLADĚ  EMAILU SE SPOJTE S PANÍ PROF. SÁČKOVOU. JEDNÁ SE O TY ŽÁKY, KTEŘÍ MAJÍ NEROZHODNOU ZNÁMKU NEBO MĚLI BÝT ZKOUŠENI. […]

Hovorové hodiny

Vážení rodiče, STŘEDA  26. 1.    15.30 se koná schůze Spolku Taneční konzervatoře Brno a volba nového výboru. ( před časem jsem vám poslala papír s podrobnostmi)                            16.00  HOVOROVÉ HODINY  ve třídě.  

Informace k testování z MŠMT

naleznete v tomto souboru (klikněte)

Testování

Vážení rodiče, milí žáci, s nástupem do školy v pondělí 3. 1. 2022 se nově váží mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týkají testování žáků: 1) v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede […]

Změna rozvrhu

Čtvrtek 9.12. HUV  7.30 ( přítomní si napíší test) KLT spojeně Konec výuky 15.20 (IKT odučeno) Pátek 10.12      SOT 11.50 a 12.45 odpadá , spojeně ANJ

Změna vyučování

Středa 8.12.   LID 12.45 odpadá PRI 13.40 odpadá ZEM 14.35 odpadá IKT odučeno minulý týden Konec výuky 11.40  Internátníci ve třídě – dozor, využijí čas k učení