Měření biomechaniky pohybu

Vážení rodiče!

V rámci péče o naše žáky, ve spolupráci s Fakultou sportovních studií MU
Brno, proběhlo v prostorách školy od 14.1.2019   měření biomechaniky pohybu a
hodnocení odezvy těla na specifické taneční zatížení v oblasti dolních
končetin – konkrétně  nohy a tím souvisejícím případným výskytem zranění, či
eliminování výskytu akutních a chronických stavů.

Toto měření v délce 5-10 minut proběhlo chůzí naboso po plantografické desce
jako součásti nejmodernějších přístrojů, které vyhodnotí informace o stavu
klenby nohy, deformitách atd., případně bude doporučen  další postup.