TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

změna rozvrhu

V pátek 31. 5. konec výuky v 15.20 (FRJ odučeno 11. 5. místo TAP).