TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Závěrečné zkoušky z tanečních předmětů

6. 6. 2023 – 14:00 hod. – SOT H+D (Beňová)

14:30 hod. – SOT D (Beňová)

7. 6. 2023 – 12:00 hod. – KSP H+D (Beňová, Šutorková)

8. 6. 2023 – 15:00 hod. – LIT H+D (Kováčová)

22. 6. 2023 – 8:00 hod. – KLT H+D (Šutorková)

23. 6. 2023 – 8:00 hod. – KLT D (Beňová)