TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna rozvrhu

Ve středu 24.5. místo MAT bude LIT všichni v 8:00, opakování látky ke zkouškám.
Další výuka dle rozvrhu.