TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna

V pondělí 15.5. 11 50 FRJ všichni, LIT odpadají.