TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Informativní schůzka

28. 4. 2023 – 9:50 hod. – informativní schůzka k Mezinárodnímu dni tance na sále č. 5 (pouze pro účinkující 29. 4.)