TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Výsledky II. kola talentových zkoušek

Jednotlivé výsledky najdete pod číslem, které dostal uchazeč při talentových zkouškách.

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek vydá základní škola, kterou v současnosti navštěvují.

Výsledky uchazečů II. kola