Výsledky II. kola talentových zkoušek

Jednotlivé výsledky najdete pod číslem, které dostal uchazeč při talentových zkouškách. Uchazeč svůj úmysl stát se žákem školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek vydá základní škola, kterou v současnosti navštěvují. Výsledky uchazečů II. kola