TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna vyučování

Středa 19.4.

16.25 VYV odpadá

KONEC VÝUKY 16.15