TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Pondělí 17.4.

V pondělí 17.4. končí vyučování ve 13.30

V 16.00 Třídní schůzky