TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Změna vyučování

Středa 12.4.

16.25  VYV odpadá   KONEC VYUČOVÁNÍ 16. 15