TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje:

2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku školního roku 2023/24 do oboru TANEC (82-46-P/01)

Termín talentové zkoušky:  20. dubna 2023 od 10:00 hod. 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY NANEČISTO  – viz. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 5. 4. 2023

Formulář přihlášky uchazeč získá ZDE (klikněte) nebo na stránkách MŠMT.

Na přihlášce nesmí chybět uvedení termínu, který si uchazeč zvolil k vykonání talentové zkoušky.

Součástí přihlášky musí být:

  • Úředně ověřená vysvědčení z posledních dvou ročníků ve kterých uchazeč plní povinnou školní docházku. Uvedené není požadováno pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou, ve které uchazeč plní základní vzdělání.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Kritéria přijímacího řízení a další informace naleznete ZDE

Nejpozději 14 dnů před termínem talentové zkoušky zákonný zástupce obdrží pozvánku k vykonání talentové zkoušky.