TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

zástup za paní profesorku Sáčkovou

od 20. 3. 2023 do konce školního roku budou zastupovat za paní profesorku Sáčkovou:

pondělí – čtvrtek Natálie Nejezchlebová

pátek Lucie Marethová