TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Výsledky talentových zkoušek

Jednotlivé výsledky najdete pod číslem, které dostal uchazeč při talentových zkouškách.

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek vydá základní škola, kterou v současnosti navštěvují.

Výsledky uchazečů 2023