Změna rozvrhu

středa 1.2.   15.30  PRI odpadá VYV – odpadá (odučeno 26.1) Konec výuky 15.20 čtvrtek 2.2.     14.35  CHEM – odpadá – samostatná práce 16.25  PRI – odpadá Konec výuky16.15