TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Pololetní zkoušky z KLT

20. 1. 2023 – 8:00 hod. – pololetní zkoušky z KLT skupinka prof. Šutorková, pak normální výuka

10:00 hod. – začátek výuky v 10:00 hod. (pouze skupinka prof. Beňové)

10:00 hod. – pololetní zkoušky z KLT skupinka prof. Beňová, pak normální výuka