TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

27. 1. Ředitelské volno

na škole probíhá II. kolo prezidentské volby