TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

13. 1. Ředitelské volno

na škole probíhá I. kolo prezidentské volby