TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Poděkování

Děkujeme všem účinkujícím v baletu „LOUSKÁČEK“ za profesionální přístup i výkony. Rovněž děkujeme rodičům za podporu a trpělivost.

prof. Musilová a Šutorková