TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Besídka

Ve středu 21.12. začíná vánoční besídka v 10 hodin