TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Plán práce – LEDEN 2023

1.1. 2023 – Sátní svátek

3.1. 2023 – Zahájení vyučování

13.1. 2023 – Ředitelské volno (13. a 14.1.2023 na škole probíhají prezidentské volby- 1. kolo!)

12.- 20.1. 2023 – Pololetní zkoušky dle rozpisu termínů

23. – 24.1. 2023 – 10:00- 14:00hod. –  Talentové přijímací zkoušky

25.1. 2023 – Ve 14:30hod. – pololetní klasifikační porada pedagogů – výuka končí ve 13:30 hod.

V 16:00 hod. – Hovorové hodiny!

27.1. 2023 – Ředitelské volno (27. a 28. 1.2023 na škole probíhají prezidentské volby – 2.kolo!)

3.2. 2023 – Pololetní prázdniny