TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO,

příspěvková organizace

Upřesnění rozvrhu

Pondělí 5.12.

Skupina B končí vyučování ve 14.25.

Skupina A má 14.35 LIT

15.30 SOT

16.25 SOT